Trang chủ Sinh viên

Sinh viên

Vào lúc 16h, ngày 27 tháng 12 năm 2020, tại hội trường Khoa Chăn Nuôi - Thú Y đã có buổi tổng kết và sinh nhật lần thứ 2 của câu lạc bộ Yêu thú cưng. Đến dự với buổi lễ tổng kết có Đại diện của Liên chi Đoàn...
Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Căn cứ Quyết định...
Xem và tải mẫu tại đây: 1. Mẫu đăng ký dự thi 2. Mẫu thuyết minh      
Theo Công văn (khẩn) số: 158/ĐHH-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Đại học Huế, sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 23 tháng 02 năm 2020. Xem chi tiết Công văn tại đây.
Thực hiện công văn số 566/BYT-DP ngày 08 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch do virus Corona (Covid-19) tại cơ sở giáo dục, trường học, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona Trường Đại học Nông Lâm yêu...
Xem thêm các thông tin và cách phòng chống dịch tại đây Thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona- Đại học Huế tại cuộc họp ngày 05/02/2020; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona trường Đại học Nông Lâm đề nghị...
Vào ngày 26/11/2019, tại Sân bóng chuyền, trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế, Liên chi đoàn Khoa Chăn nuôi - Thú y đã tổ chức lễ Khai mạc giải Bóng chuyền nam, nữ tranh CUP CJ Vina lần thứ 2. Đến dự với buổi lễ khai mạc có...