Trang nhất

Tiêu điểm

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học...

Theo Công văn (khẩn) số: 158/ĐHH-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Đại học Huế, sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại...

Thông báo số 2 về công tác phòng chống dịch Corona...

Thực hiện công văn số 566/BYT-DP ngày 08 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch do...

Thông báo về kế hoạch phòng chống virus Corona

Xem thêm các thông tin và cách phòng chống dịch tại đây Thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch...

Những điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy năm...

Năm 2020, Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) dự kiến tuyển sinh với tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học...

Giảng viên và sinh viên khoa Chăn nuôi – Thú y...

Nhận được yêu cầu khẩn của Vườn quốc gia Bạch Mã, đêm 06.01.2020 giảng viên và sinh viên, khoa Chăn nuôi - Thú y...

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học...

Theo Công văn (khẩn) số: 158/ĐHH-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Đại học Huế, sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại...

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020!

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020! Để sinh viên có có hội tiếp cận với thực tiễn chăn nuôi công...