Trang nhất

Tiêu điểm

HỘI NGHỊ CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ TRƯỞNG KHOA CHĂN NUÔI...

Theo quyết định số 170/QĐ-ĐHNL của trường Đại học Nông Lâm-Đại Học Huế, PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng...

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y NHIỆM KỲ...

Ngày 27.3.2020 Chi bộ Khoa Chăn nuôi Thú y đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm tổng kết đánh giá...

Thông báo tuyển dụng Công ty cổ phần Bel gà năm...

Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Bác sỹ Thú y

Thông báo tạm thời nghỉ học trên lớp kể từ ngày...

Căn cứ Thông báo số 301 / ĐH - VP ngày 08 tháng 3 năm 2020 của Đại học Huế về việc học tập...

HỘI THẢO TRIỂN KHAI DỰ ÁN: ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA...

Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2020, tại UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến...

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học...

Theo Công văn (khẩn) số: 158/ĐHH-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Đại học Huế, sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại...

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020!

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020! Để sinh viên có có hội tiếp cận với thực tiễn chăn nuôi công...