Trang nhất

Tiêu điểm

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Thông báo học bổng Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh ngành...

Nhóm nghiên cứu Môi trường và Chất lượng sản phẩm, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Chào mừng cựu sinh viên Chăn nuôi Thú y khóa 4...

Ngày 23/07/2020, khoa Chăn nuôi Thú y vinh dự chào đón đoàn cựu sinh viên Chăn nuôi Thú y khóa 4 (niên khóa 1970-1975)...

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung...

Điều kiện xét tuyển: Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp THPT của 2 học kỳ...