BAN CHỦ NHIỆM KHOA

0
424

BAN CHỦ NHIỆM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y, TRỢ LÝ

NHIỆM KỲ 2020-2025

I. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn

Điện thoại: 0914.620.009

Email: nguyenhuuvan@huaf.edu.vn

Phó trưởng Khoa: TS. Trần Quang Vui

Điện thoại: 0914.426.333

Email: tranquangvui@huaf.edu.vn

Phó trưởng Khoa: PGS.TS. Đinh Văn Dũng 

Điện thoại: 0986.939.906

Email: dinhvandung@huaf.edu.vn

II. CÁC TRỢ LÝ

Trợ lý KH và ĐT: TS. Nguyễn Hải Quân

Điện thoại: 0983.734.546

Email: nguyenhaiquan@huaf.edu.vn

Trợ lý GV, TK khoa: KS. Lê Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0915.947.757

Email: lethithuhang@huaf.edu.vn

Bài trướcCHI ỦY
Bài tiếp theoBỘ MÔN CHĂN NUÔI

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here