BAN CHỦ NHIỆM KHOA

0
704

BAN CHỦ NHIỆM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y, TRỢ LÝ

NHIỆM KỲ 2022-2027

I. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng Khoa: PGS.TS. Đinh Văn Dũng 

Điện thoại: 0986.939.906

Email: dinhvandung@huaf.edu.vn

Phó trưởng Khoa: TS. Trần Quang Vui

Điện thoại: 0914.426.333

Email: tranquangvui@huaf.edu.vn

Phó trưởng Khoa:TS. Nguyễn Hải Quân

Điện thoại: 0983.734.546

Email: nguyenhaiquan@huaf.edu.vn

II. CÁC TRỢ LÝ

Trợ lý Khoa học & Hợp tác: TS. Phạm Hoàng Sơn Hưng

Điện thoại: 0915.654.656

Email: phamhoangsonhung@huaf.edu.vn

Trợ lý GV, TK khoa: KS. Lê Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0915.947.757

Email: lethithuhang@huaf.edu.vn

Bài trướcCHI ỦY
Bài tiếp theoBỘ MÔN CHĂN NUÔI

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here