Trang chủ Việc làm, Thực tập sinh, Khởi nghiệp

Việc làm, Thực tập sinh, Khởi nghiệp

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Q3ujK8L7Ls78YeBihGUe4iGI8UJG17w3Rh3UrzQfjfaE9Q/viewform
Link đăng ký tuyển dụng: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jB7KzJW9u0un2YP8W0WyRKwUJ81twJZPrX5l-m3_-ytUNTlMNENQV05RWDJOSDJTMVIzWjExR0UwVS4u
Công ty Cổ phần Hồng Hà Bình Định tuyển dụng Thông tin chi tiết liên hệ: Mr Vịnh: 0988.763.176 tuyendunghhbd@honghafeed.com.vn
Các bạn có nhu cầu có thể liên lạc Thầy Văn để biết thêm thông tin chi tiết SĐT: 0914620009.  Email: nguyenhuuvan@huaf.edu.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ VIỆC LÀM: THÔNG TIN CHI TIẾT Ở CÁC LINK PHÍA DƯỚI. TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG THÚ Y (2 NGƯỜI) https://mavin-group.com/vi/tuyen-dung/truongpho-phong-thu-y-2-nguoi.html PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN https://mavin-group.com/vi/tuyen-dung/pho-giam-doc-trung-tam-chan-doan.html QUẢN LÝ THÚ Y VÙNG https://mavin-group.com/vi/tuyen-dung/quan-ly-thu-y-vung.html TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM https://mavin-group.com/vi/tuyen-dung/truong-phong-xet-nghiem.html THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CHI TIẾT: https://mavin-group.com/vi/tuyen-dung.html