LIÊN CHI ĐOÀN

0
117

Liên chi đoàn Khoa CNTY trực thuộc Đoàn trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế là một tổ chức chính trị – xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Các hoạt động của Liên chi đoàn Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại học Nông Lâm – ĐHH luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chủ nhiệm Khoa, Chi Bộ, Công Đoàn và quý thầy cô trong Khoa. Đồng thời, các hoạt động và phong trào của Đoàn và Hội ở khoa cũng luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Ban Thường Vụ Đoàn Trường giúp cho LCĐ Khoa Chăn Nuôi Thú Y đạt được những kết quả quan trọng, luôn giữ vững danh hiệu LCĐ xuất sắc và hoàn thành nhiệm vụ.

Trong những năm qua Liên chi đoàn đã xây dựng và tổ chức các hoạt động, chương trình: Chương trình tình nguyện hè hằng năm, các giải thể thao, văn nghệ,…., nơi các đoàn viên thanh niên được thể hiện sức trẻ, lòng nhiệt huyết và rèn luyện các kỹ năng. Giai đoạn 2017-2019, LCĐ khoa CNTY vinh hạnh được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế về những đóng góp to lớn trong công tác Đoàn Thanh Niên và Hội sinh viên. Với hơn 53 năm xây dựng và phát triển, những thành quả mà LCĐ khoa CNTY đạt được là kết quả của sự gắn bó đoàn kết một lòng của các thế hệ đàn anh đi trước, sự tiếp bước phát huy những tuyền thống tốt đẹp các thế hệ sau này. Liên chi đoàn khoa CNTY sẽ luôn cố gắng giữ vững tinh thần phát huy các truyền thống tốt đẹp và giữ vững danh hiệu LCĐ xuất sắc của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế.

Thành viên BCH Liên chi đoàn Khoa CNTY nhiệm kỳ 2019-2022

STT HỌ VÀ TÊN CHI ĐOÀN Chức vụ
1 Trần Ngọc Long GV Bí thư
2 Lê Trần Hoàn GV Phó bí thư
3 Nguyễn Thanh Thủy GV Uỷ viên
4 Nguyễn Đức Toàn CN51C Phó bí thư
5 Phạm Công Trường TY50C Uỷ viên
6 Nguyễn Thị Ngân TY51C Uỷ viên
7 Dương Thị Huyền Trinh TY51A Uỷ viên
8 Trương Việt Hưng CN51A Uỷ viên
9 Đào Huỳnh Đức TY51B Uỷ viên
10 Lê Minh Quang TY52A Uỷ viên
11 Võ Hoài Nam TY52C Uỷ viên
12 Nguyễn Văn Quang CN52A Uỷ viên
13 Phan Thị Hương CN52A Uỷ viên
14 Trần Duy Hoàng CN51B Uỷ viên
15 Nguyễn Thị Huyền CN51B Uỷ viên
16 Bùi Đình Thung TY51D Uỷ viên
17 Nguyễn Đức Chung TY53B Uỷ viên
18 Nguyễn Thị Thùy Trang TY53A Uỷ viên

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here