TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CNTY

0
17

Trung tâm Thực hành và Đào tạo Nghề Chăn nuôi Thú y được thành lập theo quyết định số 335/QĐ-ĐHNL ngày 12/05/2020 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế dựa trên cơ sở là Trại Thực hành Thủy An, Khoa Chăn nuôi Thú y.

Trung tâm có các nhiệm vụ:

– Địa điểm tiến hành triển khai thực hành cho các học phần thuộc Khoa Chăn nuôi Thú y.

– Hỗ trợ giảng viên, cán bộ, nhân viên, người học thực hiện đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp.

– Tổ chức, triển khai các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn đối với các ngành/nghề mà Nhà trường được phép tổ chức đào tạo.

Từ tháng 26/05/2020 Trung tâm có cơ cấu nhân sự bao gồm có 7 người, trong đó có 2 TS, 2 Ths, 1 Ks và 2 Công nhân, bao gồm:

  1. TS. Lê Đức Thạo – Giám đốc Trung tâm
  2. TS. Đinh Văn Dũng  – Phó trưởng Khoa
  3. KS. Trần Ngọc Long – Bí Thư Liên Chi Đoàn
  4. ThS. Trần Ngọc Liêm-Nghiên cứu viên- Trại Thuỷ An
  5. ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh– Bí thư CĐ CBGV
  6. Phạm Tính – Công nhân
  7. Nguyễn Thị Nhung – Công nhân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here