BỘ MÔN CHĂN NUÔI

0
123

Bộ môn Chăn nuôi 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả – Trưởng Bộ môn
GS.TS Lê Đức Ngoan  PGS.TS Nguyễn Quang Linh
PGS.TS Phùng Thăng Long PGS.TS Lê Văn An
PGS.TS Trần Sáng Tạo PGS.TS Nguyễn Minh Hoàn
PGS.TS Dư Thanh Hằng PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn
 
GS.TS Lê Đình Phùng PGS.TS Hồ Trung Thông
PGS.TS Trần Thi Thu Hồng TS. Dương Thanh Hải
TS.Nguyễn Hải Quân TS. Hồ Lê Quỳnh Châu
ThS. Lê Thị Lan Phương TS. Hoàng Hữu Tình
 

 

 

ThS. Vũ Thị Minh Phương ThS. Đặng Thị Thu Hiền

ThS. Trần Nguyên Thảo ThS. Phan Thị Duy Thuận
ThS. Võ Thị Minh Tâm ThS. Dương Thị Hương
 
TS. Lê Nữ Anh Thư ThS. Thân Thị Thanh Trà
 

 

 

KS. Nguyễn Thị Mùi  ThS. Trần Thanh Hải
KS. Văn Ngọc Phong BSTY. Trần Thị Na
ThS. Nguyễn Thanh Thuỷ

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here