BỘ MÔN CHĂN NUÔI

0
18

Bộ môn Chăn nuôi 

 1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả – Trưởng Bộ Môn
 2. PGS.TS. Nguyễn Đức Hưng
 3. PGS.TS. Nguyễn Tiến Vởn
 4. PGS.TS Nguyễn Quang Linh – Giám đốc Đại Học Huế
 5. PGS.TS Phùng Thăng Long
 6. PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn- Trưởng Khoa
 7. Ths. Trần Thanh Hải
 8. KS. Văn Ngọc Phong
 9. KS. Nguyễn Thị Mùi- Nghiên cứu viên
 10. PGS.TS Lê Đình Phùng – Phó Hiệu Trưởng
 11. PGS.TS Nguyễn Minh Hoàn
 12. Ths. Lê Thị Lan Phương
 13. Ths. Dương Thị Hương – Nghiên cứu viên
 14. NCS-Ths. Lê Nữ Anh Thư
 15. KS. Nguyễn Thanh Thuỷ
 16. GS.TS Lê Đức Ngoan
 17. PGS.TS Lê Văn An
 18. PGS.TS Dư Thanh Hằng
 19. PGS.TS Hồ Trung Thông
 20. TS. Hồ Lê Quỳnh Châu
 21. Ths. Võ Thị Minh Tâm – Nghiên cứu viên
 22. Ths. Thân Thị Thanh Trà
 23. PGS.TS Trần Thi Thu Hồng
 24. PGS.TS Đàm Văn Tiện
 25. PGS.TS Trần Sáng Tạo
 26. TS. Dương Thanh Hải
 27. TS.Nguyễn Hải Quân- Trợ lý KH&ĐT
 28. BSTY. Trần Thị Na

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here