BỘ MÔN CHĂN NUÔI

0
256

Bộ môn Chăn nuôi 

TS. Dương Thanh Hai – Trưởng Bộ môn
GS.TS Lê Đức Ngoan  PGS.TS Nguyễn Quang Linh
PGS.TS Phùng Thăng Long PGS.TS Lê Văn An
PGS.TS Trần Sáng Tạo PGS.TS Nguyễn Minh Hoàn
PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn
 
GS.TS Lê Đình Phùng PGS.TS Hồ Trung Thông
PGS.TS Trần Thi Thu Hồng ThS. Đặng Thị Thu Hiền
TS.Nguyễn Hải Quân TS. Hồ Lê Quỳnh Châu
ThS. Lê Thị Lan Phương TS. Hoàng Hữu Tình
 

 

 


ThS. Vũ Thị Minh Phương ThS. Võ Thị Minh Tâm

ThS. Trần Nguyên Thảo ThS. Phan Thị Duy Thuận
TS. Lê Nữ Anh Thư ThS. Dương Thị Hương
 
ThS. Trần Thanh Hải ThS. Thân Thị Thanh Trà
 

 

 


KS. Nguyễn Thị Mùi  KS. Văn Ngọc Phong
ThS. Nguyễn Thanh Thuỷ BSTY. Trần Thị Na

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here