Trang chủ Đào tạo ĐT Đại học

ĐT Đại học

https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-chan-nuoi/
Căn cứ Kết luận số 61/TB/ĐHNL ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai kế hoạch tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Phòng Đào tạo và CTSV thông báo đến Thủ trưởng các...
Căn cứ Kết luận số 61/TB/ĐHNL ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai kế hoạch tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Phòng Đào tạo và CTSV thông báo đến Thủ trưởng các...
Sáng ngày 13/11/2019, tại phòng họp số 4, Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế đã diễn ra buổi Đánh giá luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Thú y, Khóa 23. Tại buổi bảo vệ các học viên đã bảo vệ thành công các đề tài mà mình nghiên...
Chiều ngày 7 tháng 6 năm 2019, Khoa Chăn nuôi Thú y kết hợp với Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam tổ chức buổi tổng kết công tác học tập và rèn luyện của lớp Chăn nuôi 49GF. Nhằm đánh giá các hoạt động đã triển khai, các...

Đào tạo Cao đẳng

0
 Ngành Chăn nuôi (Mã ngành: C620105)

Đào tạo ĐH theo học chế tín chỉ

0
Ngành Chăn nuôi (Mã ngành: D620105)Ngành Thú y (Mã ngành: D640101)