Trang chủ Đào tạo ĐT Thạc sĩ

ĐT Thạc sĩ

1. Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020_Chính thức

Đào tạo Sau Đại học

0
Chương trình đào tạo Thạc sĩChăn nuôi (Cao học) - Hướng nghiên cứu TT07 (Áp dụng từ năm 2015) Chăn nuôi (Cao học) - Hướng ứng dụng TT07 (Áp dụng từ năm 2015) Thú y (Cao học) - Hướng nghiên cứu TT07 (Áp dụng từ năm 2015) Thú y (Cao học) -...
Bắt đầu đi vào hoạt động đào tạo từ năm 2007, đến tháng 3 năm 2016, 7 khóa học đầu tiên của chương trình Cao học Quốc tế Okayama-Huế (niên khóa 2007-2010, 2008-2011, 2009-2012, 2010-2013, 2011-2014, 2012-2015, 2013-2016) đã tốt nghiệp từ Đại học Okayama và được cấp bằng Thạc sỹ (Thạc sỹ Quản lý Môi trường và Thạc sỹ Phát triển Nông nghiệp, tùy thuộc vào chuyên ngành của mỗi học viên). Một số học viên của chương trình đã nhận được học bổng từ các nguồn khác nhau để học tiếp Tiến sỹ tại Nhật Bản. Khóa VIII (2014-2017) của chương trình đã sang ĐH Okayama vào cuối tháng 3 để hoàn tất luận văn. Khóa IX (2015-2018) tiếp tục học kỳ hai tại ĐH Huế. Chất lượng đào tạo cũng như hình thức liên kết giảng dạy của chương trình được đánh giá cao tại Đại học Okayama và Đại học Huế.