BỘ MÔN THÚ Y

0
659

      Bộ môn Thú y là một trong hai bộ môn của khoa Chăn nuôi Thú y. Với đội ngũ gồm 16 cán bộ giáo viên tham gia đào tạo cả ba bậc học chuyên ngành Thú y; Đại học, Cao học và Nghiên cứu sinh. Nhân sự bộ môn Thú y gồm: 2 GVCC. PGS.TS (Nguyễn Xuân Hoà- Trưởng bộ môn, Phạm Hồng Sơn); 3 GVC.TS. (Trần Quang Vui- Phó trưởng Khoa, Lê Văn Phước, Phan Vũ Hải); 3 GV.TS (Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Chào, Hồ Thị Dung); 2 NCV. ThS (Hoàng Chung, Phan Thị Hằng), 4 GV đang học cao học (Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Đinh Thùy Khương, Lê Trần Hoàn, Lê Minh Đức), và 1 GV (Nguyễn Thị Hoa) trình độ đại học. Ngoài giảng dạy 24 học phần chuyên ngành, những thầy cô có học hàm, học vị đều đã và đang chủ trì biên soạn các giáo trình/tài liệu chuyên ngành và các công trình nghiên cứu khoa học Cấp bộ và Đại học Huế.

Danh sách cán bộ Bộ môn Thú y:

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoà- Trưởng bộ môn
PGS.TS Phạm Hồng Sơn TS. Trần Quang Vui- Phó trưởng Khoa 
TS. Lê Văn Phước TS. Vũ Văn Hải
TS. Phan Vũ Hải TS. Nguyễn Văn Chào
 

 

TS. Hồ Thị Dung TS. Bùi Thị Hiền
 


Ths. Nguyễn Thị Thuỳ KS. Lê Trần Hoàn
 

Ths. Hoàng Chung TS. Phạm Hoàng Sơn Hưng
BSTY. Nguyễn Đình Thuỳ Khương BSTY. Nguyễn Thị Hoa
BSTY. Lê Minh Đức Ths. Phan Thị Hằng

 

Bài trướcBỘ MÔN CHĂN NUÔI
Bài tiếp theoTRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CNTY

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here