BỘ MÔN THÚ Y

0
837

    Bộ môn Thú y là một trong hai bộ môn của khoa Chăn nuôi Thú y. Với đội ngũ gồm 15 cán bộ giáo viên tham gia đào tạo cả ba bậc học chuyên ngành Thú y; Đại học, Cao học và Nghiên cứu sinh. Nhân sự bộ môn Thú y gồm: 2 GVCC. PGS.TS (Nguyễn Xuân Hoà- Trưởng bộ môn, Phạm Hồng Sơn); 3 GVC.TS. (Trần Quang Vui- Phó trưởng Khoa, Phan Vũ Hải); 5 GV.TS (Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Chào, Hồ Thị Dung, Bùi Thị Hiền, Phạm Hoàng Sơn Hưng); 2 NCV. ThS (Hoàng Chung, Phan Thị Hằng), 3 GV ThS (Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Đinh Thùy Khương, Lê Minh Đức). Ngoài giảng dạy 24 học phần chuyên ngành, những thầy cô có học hàm, học vị đều đã và đang chủ trì biên soạn các giáo trình/tài liệu chuyên ngành và các công trình nghiên cứu khoa học Cấp bộ và Đại học Huế.

Danh sách cán bộ Bộ môn Thú y:

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoà- Trưởng bộ môn
PGS.TS Phạm Hồng Sơn TS. Trần Quang Vui- Phó trưởng Khoa 
TS. Phan Vũ Hải TS. Vũ Văn Hải
TS. Hồ Thị Dung ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
 

Ths. Phan Thị Hằng TS. Bùi Thị Hiền
 

Ths. Nguyễn Thị Thuỳ BSTY. Nguyễn Thị Hoa
 

Ths. Hoàng Chung TS. Phạm Hoàng Sơn Hưng
ThS. Nguyễn Đình Thuỳ Khương ThS. Lê Minh Đức

 

Bài trướcBỘ MÔN CHĂN NUÔI
Bài tiếp theoTRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CNTY

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here