BỘ MÔN THÚ Y

0
20

      Bộ môn Thú y là một trong hai bộ môn của khoa Chăn nuôi Thú y. Với đội ngũ gồm 16 cán bộ giáo viên tham gia đào tạo cả ba bậc học chuyên ngành Thú y; Đại học, Cao học và Nghiên cứu sinh. Nhân sự bộ môn Thú y gồm: GVCC. PGS.TS (Nguyễn Xuân Hoà- Trưởng bộ môn, Phạm Hồng Sơn); 3. GVC.TS. (Trần Quang Vui- Phó trưởng Khoa, Lê Văn Phước, Phan Vũ Hải); 3 GV.TS (Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Chào, Hồ Thị Dung); 2 NCS (Bùi Thị Hiền, Phạm Hoàng Sơn Hưng); 2 NCV. ThS (Hoàng Chung, Phan Thị Hằng), 2 GV đang học cao học (Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Đinh Thùy Khương), 3 GV (Lê Trần Hoàn, Nguyễn Thị Hoa, Lê Minh Đức) trình độ đại học. Ngoài giảng dạy 24 học phần chuyên ngành, những thầy cô có học hàm, học vị đều đã và đang chủ trì biên soạn các giáo trình/tài liệu chuyên ngành và các công trình nghiên cứu khoa học Cấp bộ và Đại học Huế.

Danh sách cán bộ Bộ môn Thú y:

  1. PGS.TS Nguyễn Xuân Hoà- Trưởng bộ môn
  2. PGS.TS Đinh Thị Bích Lân
  3. PGS.TS Phạm Hồng Sơn
  4. TS. Trần Quang Vui- Phó trưởng Khoa 
  5. TS. Lê Văn Phước
  6. NCS-Ths. Bùi Thị Hiền
  7. BSTY. Nguyễn Thị Thuỳ
  8. KS. Lê Trần Hoàn
  9. TS. Phan Vũ Hải
  10. TS. Vũ Văn Hải
  11. TS. Nguyễn Văn Chào
  12. TS. Hồ Thị Dung
  13. Ths. Hoàng Chung-Nghiên cứu viên -Bệnh xá Thú y
  14. NCS-Ths Phạm Hoàng Sơn Hưng- Nghiên cứu viên
  15. BSTY. Nguyễn Đình Thuỳ Khương
  16. BSTY. Nguyễn Thị Hoa
  17. BSTY. Lê Minh Đức
  18. Ths. Phan Thị Hằng-Nghiên cứu viên

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here