Việc làm, Thực tập, Khởi nghiệp

Danh sách sinh viên  Khoa CNTY đi thực tập tại các công ty năm 2017A. Công ty CP * Nhóm SV LÀM BÁO CÁO: TỪ 10/08/2017 ĐẾN 02/11/2017 1 TY47A Nguyễn Đăng Huấn Nam 0962.4915722 TY47C Trần Đình Thành Nam 09775600643 TY47A Hồ Sỹ Mạnh Nam 0975.7751254 TY47A Phạm Công...
Khoa Chăn nuôi Thú y thông báo tới sinh viên TY47, CN48 và CĐCN49 về thời gian, địa điểm và công tác tổ chức cho thực tập nghề, thực tập tốt nghiệp như sau: THÔNG TIN SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP Ở CÁC CÔNG TY ...
Ngày 24-25/9/2016 Khoa CNTY sẽ tổ chức ngày hội định hướng và cơ hội việc làm ngành Chăn nuôi và Thú y!
A. CÁCH TỔ CHỨC-       Đi theo đoàn, không đi riêng lẻ (trừ trường hợp bất khả kháng)-       Các nhóm thông báo cho cán bộ phụ trách của công ty  lịch trình đi-đến trước 01 ngày.-       Mỗi đoàn đi cử một trưởng đoàn đểo   Làm đầu mối...
I. CÔNG TY CARGILL-       Váo lúc 14h00 ngày 11/8/2016 , 10sinh viên đi thực tập nghề ở công ty Cargill tập trung tại phòng họp khoa CNTY - trường ĐH Nông Lâm Huế, để gặp anh Đăng Văn Đoàn_Giám đốc Kỹ thuật trao đổi về chuyến đi.-        Địa điểm thực...
Hiện nay Khoa và các Công ty đang gấp rút chuẩn bị cho sinh viên đi thực tập nghề và thực tập tốt nghiệp. Vậy kính đề nghị bộ môn Chăn nuôi Chuyên khoa và Bệnh xá thú y thông báo tới các sinh viên các thông tin sau: A.  ...
Khoa kính thông báo danh sách sinh viên CN47, TY46A, TY46B và CĐCN48 được gửi vào thực tập nghề và thực tập tốt nghiệp ở các công ty,cụ thể:1. Thực tập nghề: từ 12/8-30/82. Thực tập nghề kết hợp thực tập tốt nghiệp: từ 12/8/2016 đến 30/12/2016Mọi phản hồi/thắc...
Đây là lần đầu tiên Khoa Chăn nuôi - Thú y tổ chức sự kiện với sự tham gia và tài trợ của các công ty Chăn nuôi Thú y hàng đầu đang hoạt động tại Việt Nam và mang tầm vóc quốc tế như Công ty cổ phần...
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, theo quyết định số 599-600/QĐ-ĐHNL của nhà trường về việc thực tập giáo trình cho sinh viên, Bộ môn Chăn nuôi Chuyên khoa-khoa Chăn nuôi thú y đã tổ chức cho sinh viên ngành chăn nuôi đi thực tế nghề tại các tỉnh miền Trung. Tổng số 90 sinh viên của hai lớp CN-46 và CĐCN-47 dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Đức Hưng (Trưởng đoàn), PGS.TS Nguyễn Tiến Vởn, PGS.TS Nguyễn Xuân Bả, PGS.TS Nguyễn Hữu Văn, KS. Văn Ngọc Phong và KS Nguyễn Thị Mùi đã đến tham quan học tập tại các cơ sở chăn nuôi của nhà nước, các trang trại, gia trại và hộ chăn nuôi ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong thời gian từ ngày 05/8-28/08/2015.
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, theo quyết định số 599/QĐ-ĐHNL của nhà trường về việc tổ chức đợt thực tập giáo trình/thực tế nghề cho sinh viên lớp Chăn nuôi 46 & Cao đẳng Chăn nuôi 47, với sự cam kết hỗ trợ của...