Trang chủ Khoa học công nghệ & HTQT Kết quả nghiên cứu khoa học

Kết quả nghiên cứu khoa học

Trong 2 ngày (ngày 26/11 và ngày 5/12/2021), tại tỉnh Quảng Ngãi, đề tài "Đánh giá, so sánh năng suất chất lượng thịt và đề xuất giải pháp chăn nuôi hiệu quả cho các tổ hợp bò lai tại Quảng Ngãi làm cơ sở định hướng xây dựng thương...
Sáng ngày 01.7.2021, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu chính thức 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế: 1.Tên đề tài: “Sức sản xuất thịt và biểu hiện gen sinh cơ của gà Ri lai và...
Ngày 02/7/2020, tại khoa CNTY nằm trong chương trình hoạt động của công đoàn khoa CNTY đã tổ chức buổi seminar với chủ đề " Tiềm năng sử dụng ấu trùng ruồi lính đen (Hertemia illucens L.) trong chăn nuôi và thủy sản" do TS. Nguyễn Hải Quân trình...
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh năm 2019 như sau: 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nouphone Manivanh Chuyên ngành: Chăn nuôi. Đề tài: Làm giàu protein củ sắn (Manihot Esculent Crants) bằng...
Sáng ngày 10/5/2018, tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã diễn ra buổi nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế.
Vừa qua, tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế đã diễn ra buổi nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế.