Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Khoa Chăn nuôi – Thú y

0
454

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

Ban chủ nhiệm Khoa

Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn  

Tel: 0914.620.009

E-mail: nguyenhuuvan@huaf.edu.vn

P. Trưởng Khoa: TS. Trần Quang Vui Tel: 0914.426.333

E-mail: tranquangvui@huaf.edu.vn

                TS. Đinh Văn Dũng   

Tel: 0986 939 906

E-mail: dinhvandung@huaf.edu.vn

Trợ lý Khoa học và Đào tạo TS. Nguyễn Hải Quân  

Tel: 0983.734.546

E-mail: nguyenhaiquan@huaf.edu.vn

Trợ lý giáo vụ KS. Lê Thị Thu Hằng  

Tel: 0915.947.757

E-mail: lethithuhang@huaf.edu.vn

 

Đội ngũ cán bộ viên chức và lao động

Tổng số cán bộ viên chức và lao động: 54 người, trong đó: 01 GS.TS.; 17 PGS.TS.; 07 TS.; 16 Ths.; và 11 Ks và BSTY; 02 công nhân

 

Khoa có 02 bộ môn và 1 trung tâm: Bộ môn Chăn nuôi, Bộ môn Thú y, Trung tâm Thực hành và Đào tạo nghề Chăn nuôi – Thú y

 Bộ môn Chăn nuôi 

 1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả – Trưởng Bộ Môn
 2. PGS.TS. Nguyễn Đức Hưng
 3. PGS.TS. Nguyễn Tiến Vởn
 4. PGS.TS Nguyễn Quang Linh – Giám đốc Đại Học Huế
 5. PGS.TS Phùng Thăng Long
 6. PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn- Trưởng Khoa
 7. Ths. Trần Thanh Hải
 8. KS. Văn Ngọc Phong
 9. KS. Nguyễn Thị Mùi- Nghiên cứu viên
 10. PGS.TS Lê Đình Phùng – Phó Hiệu Trưởng
 11. PGS.TS Nguyễn Minh Hoàn
 12. Ths. Lê Thị Lan Phương
 13. Ths. Dương Thị Hương – Nghiên cứu viên
 14. NCS-Ths. Lê Nữ Anh Thư
 15. KS. Nguyễn Thanh Thuỷ
 16. GS.TS Lê Đức Ngoan
 17. PGS.TS Lê Văn An
 18. PGS.TS Dư Thanh Hằng
 19. PGS.TS Hồ Trung Thông
 20. TS. Hồ Lê Quỳnh Châu
 21. Ths. Võ Thị Minh Tâm – Nghiên cứu viên
 22. Ths. Thân Thị Thanh Trà
 23. PGS.TS Trần Thi Thu Hồng
 24. PGS.TS Đàm Văn Tiện
 25. PGS.TS Trần Sáng Tạo
 26. TS. Dương Thanh Hải
 27. TS.Nguyễn Hải Quân- Trợ lý KH&ĐT
 28. BSTY. Trần Thị Na

Bộ môn Thú y

  1. PGS.TS Nguyễn Xuân Hoà- Trưởng bộ môn
  2. PGS.TS Đinh Thị Bich Lân
  3. PGS.TS Phạm Hồng Sơn
  4. TS. Trần Quang Vui- Phó trưởng Khoa 
  5. TS. Lê Văn Phước
  6. NCS-Ths. Bùi Thị Hiền
  7. BSTY. Nguyễn Thị Thuỳ
  8. KS. Lê Trần Hoàn
  9. TS. Phan Vũ Hải
  10. TS. Vũ Văn Hải
  11. TS. Nguyễn Văn Chào
  12. Ths. Hoàng Chung-Nghiên cứu viên -Bệnh xá Thú y
  13. NCS-Ths Phạm Hoàng Sơn Hưng- Nghiên cứu viên
  14. BSTY. Nguyễn Đình Thuỳ Khương
  15. BSTY. Nguyễn Thị Hoa
  16. BSTY. Lê Minh Đức
  17. Ths. Phan Thị Hằng-Nghiên cứu viên

Trung tâm Thực hành và Đào tạo nghề Chăn nuôi Thú y

 1. TS. Lê Đức Thạo – Giám đốc Trung tâm
 2. TS. Đinh Văn Dũng  – Phó trưởng Khoa
 3. KS. Trần Ngọc Long – Bí Thư Liên Chi Đoàn
 4. Ths. Trần Ngọc Liêm-Nghiên cứu viên- Trại Thuỷ An
 5. Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Anh– Bí thư CĐ CBGV
 6. Phạm Tính – Công nhân
 7. Nguyễn Thị Nhung – Công nhân

Hoạt động đào tạo

Đào tạo đại học, cao đẳng:

Bậc đại học 02 ngành: Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y); Thú y.

– Bậc cao đẳng 01 ngành: Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y)

Đào tạo Thạc sĩ: 02 ngành: Chăn nuôi; Thú y

Đào tạo Tiến sĩ: 02 chuyên ngành: Chăn nuôi Động vật nông nghiệp (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); Thú y (tiếng Việt)

 

Hoạt động Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

Các nghiên cứu tập trung vào vấn đề dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, bệnh ký sinh trùng trâu bò, bệnh dịch tả lợn, bệnh cúm gia cầm, hệ thống chăn nuôi ở nông hộ,…  Một số nghiên cứu cơ bản như năng lượng, nhu cầu dinh dưỡng, cúm gia cầm, tập tính gia súc, bảo tồn vốn gene vật nuôi bản địa,…  đã và đang được triển khai. Nhiều đề tài hợp tác quốc tế, đề tài Nhà nước, cấp Bộ trọng điểm, cấp Bộ, cấp Đại học Huế, cấp Trường và các đề tài liên kết với các địa phương, doanh nghiệp đã được triển khai góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành chăn nuôi ở khu vực miền Trung cũng như cả nước..

Khoa đã có nhiều chương trình hợp tác lớn như SAREC (Thụy Điển), ACIAR (Ốt-xtrây-lia), các hợp tác song phương như: Nghị định thư với Italia, Trung Quốc, …Nhiều cán bộ của Khoa là chủ trì các dự án hợp tác quốc tế, như dự án hợp tác với IDRC (Canada), Bỉ, Thụy Điển, Nhật Bản,…  Hiện nay, Khoa đã có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học và cơ quan quốc tế như ĐH Wageningen, ĐH Utretch (Hà Lan), ĐH Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển, ĐH Tasmania, ĐH New England (Ốt-xtrây-lia); Đại học Kyoto, ĐH Nông Công nghệ Tokyo, ĐH Obihiro, ĐH Okayama, (Nhật Bản); ĐH Tennessee (Hoa Kỳ). Khoa đã tổ chức và tham gia nhiều hội thảo quốc tế và nhiều bài báo đã được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Vì vậy, vai trò và vị thế của Khoa ngày càng được khẳng định.

 

Bài trướcTuyển sinh Đại học chính quy năm 2019
Bài tiếp theo10 sự kiện nổi bật năm 2018

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here