DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP TẠI CÁC CÔNG TY NĂM 2017

0
199

Danh sách sinh viên  Khoa CNTY đi thực tập tại các công ty năm 2017

A. Công ty CP

* Nhóm SV LÀM BÁO CÁO: TỪ 10/08/2017 ĐẾN 02/11/2017
 
1 TY47A Nguyễn Đăng Huấn Nam 0962.491572
2 TY47C Trần Đình Thành Nam 0977560064
3 TY47A Hồ Sỹ Mạnh Nam 0975.775125
4 TY47A Phạm Công Thanh Minh Nam 01657575538
5 TY47B Phạm Ngọc Quang Nam 01223431482
6 TY47B Nguyễn Đức Trí Nam 01649862498
7 TY47C Đào Viết Hồng Hoàng Nam 01652048400
8 TY47C Nguyễn Thị Quý Nữ 0986614109
9 TY47C Phạm Văn Thuận Nam 01667478549
10 CN48 Nguyễn Phan Thùy Dương Nữ 01269966239
11 CN48 Đặng Nhơn Lãm Nam 0979986127
12 CN48 Trần Văn Tín Nam 0962236939
13 CN48 Lê Mậu Trực Nam 0969548609
14 CN48 Nguyễn Minh Trung Nam 0905104175
15 CN48 Văn Đình Tùng Nam 01214541342
 
Nhóm SV LÀM KHOÁ LUẬN: TỪ 10/08/2017 ĐẾN 30/12/2017
1 TY47A Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 0122.4487471
2 TY47A Nguyễn Thị Ny Nữ 0165.4859532
3 TY47B Hoàng Thị Anh Nữ 01689618433
4 TY47C Võ Thị Quyên Nữ 0962922057
5 TY47C Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 01234852401
6 TY47A Lê Bá Tiềm Nam 01688557044
7 TY47A Nguyễn Cảnh Diện Nam 0166.4443138
8 TY47A Nguyễn Đình Hướng Nam 0968.811158
9 TY47A Nguyễn Thanh Thái Nam 0968.043967
10 TY47A Nguyễn Tiến Thành Nam 0967.718963
11 TY47B Hồ Hà Phương Nữ 0976206112
12 TY47B Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 01696901767
13 TY47B Phan Thị Nhàn Nữ 0964840406
14 TY47B Nguyễn Thị Nhị Nữ 01659762357
15 TY47B Võ Ngọc Thảo Nam 01696666714
16 TY47B Nguyễn Đắc Thắng Nam 01634932939
17 TY47B Đỗ Duy Trung Nam 01638958054
18 TY47B Phan Anh Tuấn Nam 0978798703
19 TY47C Đặng Thị Hà Nữ 0985573785
20 TY47C Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 01677788251
21 CN48 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 01666223166
22 CN48 Dương Quyền Nam 01632196388
23 CN48 Nguyễn Văn Tranh Nam 01692189224
24 CN48 Thân Quang Vịnh Nam 01213578298

B. Công ty GF
 
Nhóm Đồng Nai
 
1 TY47C Lưu Văn Cát Đồng Nai 0979446891
2 TY47B Nguyễn Trung Hậu Đồng Nai 1643375369
3 CN48 Lê Văn Cương Đồng Nai 0935274759
4 TY47C Trần Hùng Minh Hoà Đồng Nai 01697377970
5 TY47B Phan Văn Hoàng Đồng Nai 976024918
6 TY47B Nguyễn Thị Mận Đồng Nai 1644459964
7 TY47A Lê Thị Hồng Đồng Nai 01634369065
8 TY47B Nguyễn Thị Phượng Đồng Nai 974127282
9 TY47B Lê Đình Nhật Trường Đồng Nai 977761332
10 TY47B Nguyễn Đình Tuấn Đồng Nai 1693835760
11 CN48 Nguyễn Ngọc Duy Đồng Nai 0932523046
12 TY47B Võ Thị Hòa Đồng Nai 975630540
13 TY47A Trần Thị Hường Đồng Nai 01679872936
14 TY47A Trần Văn Quang Đồng Nai 01658.244623
15 TY47A Nguyễn Như Thiên Đồng Nai 01689442851
16 TY47B Phan Thanh Đào Đồng Nai 1227569353
17 TY47A Hồ Đăng Trí Đồng Nai 0984035135
18 TY47C Võ Thị Thanh Huyền Đồng Nai 01633922258
19 TY47B Nguyễn Thị Nhuần Đồng Nai 167611319
20 CN48 Nguyễn Văn Đẳng Đồng Nai 0978904351
21 CN48 Phạm Thị Linh Đồng Nai 01266530803
22 TY47B Nguyễn Văn Mạnh Đồng Nai 1687597286
23 TY47B Phan Lê Quang Đồng Nai 964709195
24 CN48 Võ Hào Đồng Nai 0986782890
25 CN48 Nguyễn Văn Hiếu Đồng Nai 01649701826
 
Nhóm Bình ĐỊnh
TY47C Phùng Như Ánh 0949470457
TY47C Lưu Văn Cát 0979446891
TY47C Lê Hữu Cường 0972672390
TY47C Trần Đình Hảo 0968763667
TY47C Trần Hùng Minh Hoà 01697377970
TY47C Võ Thị Thanh Huyền 01633922258
TY47C Nguyễn Văn Khôi 01672196792
TY47C Trần Văn Kiên 0968610032
TY47C Phan Văn Lanh 01219333177
TY47C Nguyễn Văn Minh 01695643983
TY47C Thái Văn Mỹ 01697155720
TY47C Ngô Phi Nhi 0968809805
TY47C Phan Văn Quang 0962992385
TY47C Hoàng Đình Quốc 0962886934
TY47C Nguyễn Thị Thương 0968728984
TY47C Hán Duy Trình 01656942323
TY47C Trần Văn Tuấn 0973378053
TY47C Nguyễn Huỳnh Mai Huân 0989986605
TY47B Lê Văn Bá 983187538
TY47B Phan Thanh Đào 1227569353
TY47B Bùi Thị Hương Giang 988569806
TY47B Nguyễn Thị Thanh Hằng 978930992
TY47B Nguyễn Trung Hậu 1643375369
TY47B Võ Thị Hòa 975630540
TY47B Phan Văn Hoàng 976024918
TY47B Hoàng Tuấn Lam 975983104
TY47B Dương Thị Lệ 16699133426
TY47B Phan Lương Lợi 982364505
TY47B Nguyễn Thị Mận 1644459964
TY47B Nguyễn Văn Mạnh 1687597286
TY47B Nguyễn Thị Nhuần 167611319
TY47B Trần Thị Phượng 1653523213
TY47B Nguyễn Thị Phượng 974127282
TY47B Nguyễn Minh Quang 1227222195
TY47B Phan Lê Quang 964709195
TY47B Trần Nam Trung 986416426
TY47B Lê Đình Nhật Trường 977761332
TY47B Nguyễn Văn Trường 962369195
TY47B Nguyễn Hữu Tú 978646537
TY47B Nguyễn Đình Tuấn 1693835760
TY47A Trương Xuân Hải 0947483332
TY47A Đặng Văn Hoàn 0979.533747
TY47A Lê Bảo Hồng 01684.369868
TY47A Lê Thị Hồng 01634369065
TY47A Trần Thị Hường 01679872936
TY47A Trần Thị Luân 0982073941
TY47A Mai Thị Thu Ngọc 0973531580
TY47A Trần Văn Quang 01658.244623
TY47A Đỗ Văn Tâm 01686655404
TY47A Nguyễn Như Thiên 01689442851
TY47A Võ Hồng Trang 01656326316
TY47A Hồ Đăng Trí 0984035135
CN48 Lê Văn Cương 0935274759
CN48 Nguyễn Văn Đẳng 0978904351
CN48 Võ Hữu Đông 01699404064
CN48 Hoàng Văn Đức 01672111106
CN48 Nguyễn Ngọc Duy 0932523046
CN48 Phan Xuân Hải 0976609497
CN48 Võ Hào 0986782890
CN48 Nguyễn Văn Hiếu 01649701826
CN48 Đoàn Xuân Lập 0974627625
CN48 Phạm Thị Linh 01266530803
CN48 Thái Tấn Thanh 01655584674
CN48 Lê Thị Thùy 0979233625
CN48 Ngô Thị Cẩm Trang 0983746030
CN48 Võ Khắc Vũ 0964535539

C. Công ty CJ
 
Nhóm đi 3 tuần
CN48 Hồ Thị Hạnh 01636008225
CN48 Đặng Thanh Khương 0964951836
CN48 Nguyễn Thị Phúc 01648620211
CN48 Hồ Thanh Phương 01682238950
CN48 Nguyễn Thị Vân 01684932842
CN48 Võ Thị Thu Nhàn 01657507172
CN48 Đoàn Thị Kim Giang 01668132392
CN 48 Lưu Kim Phong 01637334101
CĐCN49 Nguyễn Thị Bình 0964039096
CĐCN49 Nguyễn Thùy Dung 01683203744
CĐCN49 Trần Tấn Hưng 0935512701
CĐCN49 Nguyễn Huých 0961397577
CĐCN49 Trần Văn Lanh 0971505736
CĐCN49 Trần Thị Liên 01646381379
CĐCN49 Nguyễn Văn Miên 01626428630
CĐCN49 Nguyễn Phương Năm 01699701123
CĐCN49 Ngô Thị Nhàn 01697211704
CĐCN49 Lê Xuân Phi 0935356153
CĐCN49 Phan Trọng Phúc 0935292300
CĐCN49 Võ Thị Anh Phương 0982024547
CĐCN49 Nguyễn Văn Thành 01626850053
CĐCN49 Hà Văn Thuận 0961606497
CĐCN49 Hoàng Công Trải 0969693446
 
Nhóm đi làm báo cáo

1 CN48 Phan Hữu Long 0982916326
2 CN48 Huỳnh Đức Nghĩa Nam 01225570007
3 CN48 Nguyễn Hữu Tài 01288026100
4 CN48 Nguyễn Phúc Tài 01627559576
5 CN48 Nguyễn Thị Cẩm Linh 01644039697
6 TY47A Hồ Văn Duy 01642.323599
7 TY47A Võ Thái Học 0916.925737
8 TY47A Bùi Thành Lương 0982.649124
9 TY47A Lê Đình Ngọc Minh 0943.724658
10 TY47A Lê Hoàng Phong 0972.895564
11 TY47A Hồ Sĩ Phú 0962847717
12 TY47A Lê Trung Phúc 0964.947173
13 TY47A Nguyễn Công Trường 0978.347522
14 TY47A Ngô Nhật Tuấn 0963.628493
15 TY47A Nguyễn Văn Tuấn 0976.327125
16 TY47A Lê Thị Hải 01628775517
17 TY47A Hoàng Thương 0974.482603
18 TY47A Trần Thị Thương 01667.183460
19 TY47B Trần Văn Thành 1695936899
20 TY47B Phạm Trầm 1692944593
21 TY47B Phạm Thị Vân 975902559
22 TY47C Hồ Đăng Cường 01668581842
23 TY47C Lê Tiến Đạt 01679512436
24 TY47C Nguyễn Hữu Đạt 0983314094
25 TY47C Đào Công Hiếu 0987645100
26 TY47C Mai Lê Anh Hữu 0976712902
27 TY47C Lang Văn Ngọc 0968595325
28 TY47C Trần Nguyễn Quang Phúc 01659817168
29 TY47C Nguyễn Duy Tùng 0974934065
30 TY47C Nguyễn Thị Trà My 01649096746
31 TY47A Phan Thị Hoài 0983129798
 
Nhóm đi làm Khoá luận
TY47A Lê Văn Lâm 0168.6613031
TY47A Trần Thanh Qui 0974.303380
TY47A Lê Thị Hà 0975.826650
TY47A Nguyễn Thị Bích Ly 01692717225
TY47A Nguyễn Thị Hằng Ny 0963.628493
TY47B Trần Thị Hằng 975976842
TY47B Hồ Thị Thảnh 1684851081
TY47C Nguyễn Đức Chính 0978732771
TY47C Tống Thị Lệ 01648397330
TY47C Nguyễn Thị Liên 0966630974
TY47C Nguyễn Thị Nga 0976272114
TY47C Trần Thị Hải Quỳnh 01647349838
CN48 Nguyễn Thị Hà 01635281393
CN48 Nguyễn Thị Thanh Hoài 01654871412

D . Công ty AUsfeed Bình định
Nguyên Thanh Hải  dt: 01634373242
Ngô Thị Kim Anh  sdt : 01289879516
 
E. Công ty Sunjin
TY47C Võ Phước Ngọc Huỳnh 0982321801
CN48 Trần Tiến Đạt 01674230750
CN48 Võ Văn Quốc Đạt 0962746174
CN48 Nguyễn Xuân Hải 0988580013
CN48 Phan Trọng Hiếu 0973307223
CN48 Bùi Ngọc Cường 0982234089
TY47 A Trần Phúc 01627862535
TYt47 Trần Phan Khanh 0978.516.394

Bài trướcĐi thực tập ở các công ty!
Bài tiếp theoDANH SÁCH SINH VIÊN LỚP CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here