TS Đại học

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế sẽ tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) đợt 2. Thời gian từ ngày 13/5/2019 đến 17g00 ngày 31/7/2019. I. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN:Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển...
Phương thức xét học bạ thpt: Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp THPT của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là...