CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN TUYỂN DỤNG !!!

0
269

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ VIỆC LÀM:

THÔNG TIN CHI TIẾT Ở CÁC LINK PHÍA DƯỚI.

TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG THÚ Y (2 NGƯỜI)

https://mavin-group.com/vi/tuyen-dung/truongpho-phong-thu-y-2-nguoi.html

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN

https://mavin-group.com/vi/tuyen-dung/pho-giam-doc-trung-tam-chan-doan.html

QUẢN LÝ THÚ Y VÙNG

https://mavin-group.com/vi/tuyen-dung/quan-ly-thu-y-vung.html

TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM

https://mavin-group.com/vi/tuyen-dung/truong-phong-xet-nghiem.html

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CHI TIẾT:

https://mavin-group.com/vi/tuyen-dung.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here