Uncategorized

Chi đoàn cán bộ giáo viên Khoa Chăn nuôi Thú Y trực thuộc Liên chi Đoàn Khoa CNTY. Hiện tại bao gồm 18 đồng chí (có 6 đồng chí đang học tập ở nước ngoài) là cán bộ giáo viên và nghiên cứu viên của Khoa có độ tuổi...

LIÊN CHI ĐOÀN

0
Liên chi đoàn Khoa CNTY trực thuộc Đoàn trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế là một tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Các hoạt động của Liên...

CÔNG ĐOÀN

0
Cùng với sự ra đời của Khoa CNTY, Công đoàn bộ phận Khoa đã trải qua quá trình hình thành và phát triển trong suốt 53 năm qua. Đại hội Công đoàn bộ phận Khoa CNTY nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra 5 đồng chí trong Ban chấp hành...
Trung tâm Thực hành và Đào tạo Nghề Chăn nuôi Thú y được thành lập theo quyết định số 335/QĐ-ĐHNL ngày 12/05/2020 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế dựa trên cơ sở là Trại Thực hành Thủy An, Khoa Chăn nuôi Thú y. Trung tâm...

BỘ MÔN THÚ Y

0
      Bộ môn Thú y là một trong hai bộ môn của khoa Chăn nuôi Thú y. Với đội ngũ gồm 16 cán bộ giáo viên tham gia đào tạo cả ba bậc học chuyên ngành Thú y; Đại học, Cao học và Nghiên cứu sinh. Nhân...

BỘ MÔN CHĂN NUÔI

0
Bộ môn Chăn nuôi  TS. Dương Thanh Hai - Trưởng Bộ môn GS.TS Lê Đức Ngoan  PGS.TS Nguyễn Quang Linh PGS.TS Phùng Thăng Long PGS.TS Lê Văn An PGS.TS Trần Sáng Tạo PGS.TS Nguyễn Minh Hoàn PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn   GS.TS Lê Đình Phùng PGS.TS Hồ Trung Thông PGS.TS Trần Thi Thu Hồng ThS. Đặng Thị Thu...

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

0
BAN CHỦ NHIỆM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y, TRỢ LÝ NHIỆM KỲ 2020-2025 I. BAN CHỦ NHIỆM KHOA Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn Điện thoại: 0914.620.009 Email: nguyenhuuvan@huaf.edu.vn ​ Phó trưởng Khoa: TS. Trần Quang Vui Điện thoại: 0914.426.333 Email: tranquangvui@huaf.edu.vn Phó trưởng Khoa: PGS.TS. Đinh Văn Dũng  Điện thoại: 0986.939.906 Email: dinhvandung@huaf.edu.vn II. CÁC TRỢ LÝ Trợ lý KH và ĐT:...

CHI ỦY

0
CHI UỶ KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y NHIỆM KỲ 2020-2022 Bí thư: Đồng chí Nguyễn Hữu Văn Phó bí thư: Đồng chí Trần Quang Vui Chi uỷ viên: Đồng chí Đinh Văn Dũng  
“53 năm một chặng đường …” Trong hoàn cảnh chiến tranh ngày càng ác liệt, Đảng và Chính phủ đã sớm nghĩ đến việc đào tạo một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật “vừa hồng, vừa chuyên” để hướng dẫn bà con nông dân phát triển sản xuất,...